Vilniaus miesto mokslinė – metodinė konferencija
,,Mokomės gamtoje ir iš gamtos“
Vilniaus Lazdynų mokykloje

Spausdinti Įkelti informaciją
2019-01-14     Autorius:  Svetainės MOKYTOJA

Lapkričio 12 d. Vilniaus Lazdynų mokykloje buvo organizuojama miesto mokslinė – metodinė konferencija ,,Mokomės gamtoje ir iš gamtos“. Konferencijos tikslas - pasidalinti gerąja pedagogų darbo patirtimi padedant mokiniui ugdytis įvairias jam ir visuomenei svarbias kompetencijas. Konferencijos uždaviniai - aptarti mokinių aplinkos tiriamojo darbo gebėjimų bei gamtamokslinės kompetencijos ugdymo(si) būdų įvairovę; nagrinėti efektyviausių metodų taikymą ugdymo procese, skatinant visuomenę domėtis aplinkos būkle ir jos apsaugos problemomis; pasidalinti mokyklos teritorijos pritaikymo ugdymui(si) patirtimi ir skatinti pedagogus bendradarbiauti kūrybiškai organizuojant edukacinę veiklą mokyklos ir mikrorajono aplinkoje.

Konferencijos teminės kryptys:

v dialogiškas ir tyrinėjantis ugdymasis (mokymasis) mokykloje;

v mokymasis tyrinėjant aplinką, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant;

v mokyklos aplinka – ugdymosi erdvė.

Konferencijoje dalyvauti užsiregistravo ne tik mūsų mokyklos mokytojai su įvairiais teminiais ir stendiniais pranešimais, tiriamaisiais darbais, bet ir svečiai iš Vilniaus miesto ugdymo įstaigų. Viso buvo registruota net 72 dalyviai, tarp jų mokyklos mokiniai, mokytojai, tėvai, Lazdynų mikrorajono bendruomenės nariai.

Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus Lazdynų mokyklos direktorė Marija Klimaševska, o taip pat ir Lazdynų mikrorajono seniūnas Vytautas Kirsnys, kuris įteikė mokyklos bendruomenei padėkos raštą už tvarios ir darnios aplinkos kūrimą Lazdynų mikrorajone. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamento, miesto tvarkymo ir Aplinkos apsaugos skyriaus, Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė doc. dr. Ona Motiejūnaitė skaitė pranešimą „Ugdymo(si) aplinka: dinamiška, atvira ir funkcionali“, džiaugėsi mokyklos mokytojų sumanumu ir kūrybiškumu. Konferencijos metu vyko mokyklos mokytojų parengtos metodinės knygelės ,,Mokomės iš gamtos“ pristatymas. Vilniaus Lazdynų mokyklos pavaduotoja ugdymui Vida Kisielienė pasakojo, kaip buvo rengiamas metodinis leidinys, kuriame mokytojų parengti 6 straipsniai, 5 pamokų gamtamoksline tema aprašymai, kryžiažodis, siūlymai įvairioms veikloms bei daug fotonuotraukų. Pavaduotoja padėkojo mokytojams už dalinimąsi patirtimi su šalies pedagogais - metodinės knygelės išleidimą.

Apvalaus stalo diskusijoje aktyviai dalyvavo mokytojai, mokiniai, mikrorajono senjorai. Diskusijos metu pedagogai galėjo pasidalinti gerąja patirtimi, užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius, aptarti gamtosaugines problemas, kartu surasti jų sprendimo būdus, o konferencijos svečiai, Lazdynų mikrorajono senjorai, padainavo dainų apie gamtą.

Chemijos mokytoja Jolanta Pileckienė
 
Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Komentarų nėra