Vilniaus miesto mokslinė – metodinė konferencija ,,Atradimai gamtoje: mokslas ir menas“

2020-01-12     Autorius:  Svetainės MOKYTOJA

Gruodžio 4 d. Vilniaus Lazdynų mokykloje buvo organizuojama miesto mokslinė – metodinė konferencija ,,Atradimai gamtoje: mokslas ir menas“. Konferencijos tikslas - pasidalinti gerąja pedagogų darbo patirtimi padedant mokiniui ugdytis įvairias jam ir visuomenei svarbias kompetencijas. Konferencijos uždaviniai - aptarti mokinių aplinkos tiriamojo darbo gebėjimų bei gamtamokslinės kompetencijos ugdymo(si) būdų įvairovę; nagrinėti efektyviausių metodų taikymą ugdymo procese, skatinant visuomenę domėtis aplinkos būkle ir jos apsaugos problemomis; pasidalinti mokyklos teritorijos pritaikymo ugdymui(si) patirtimi ir skatinti pedagogus bendradarbiauti kūrybiškai organizuojant edukacinę veiklą mokyklos ir mikrorajono aplinkoje.

Konferencijos teminės kryptys:

* dialogiškas ir tyrinėjantis ugdymasis (mokymasis) mokykloje;

* mokymasis tyrinėjant aplinką, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant;

*mokyklos aplinka – ugdymosi erdvė.

Konferencijoje užsiregistravo dalyvauti ne tik mūsų mokyklos mokytojai su įvairiais teminiais ir stendiniais pranešimais, tiriamaisiais darbais, bet ir svečiai iš įvairių Vilniaus miesto ugdymo įstaigų: iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, miesto tvarkymo ir Aplinkos apsaugos skyriaus, aplinkos apsaugos poskyrio doc. dr. Ona Motiejūnaitė su pranešimu „Žaliosios edukacinės erdvės švietimo įstaigų aplinkoje“, iš Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos biologijos mokytoja Oxana Lukashyavichene su pranešimu ,,Nuo sėklos iki sėklos“, stendinį pranešimą pristatė Vilniaus „Ryto“ progimnazijos direktorė Vida Kisielienė ir biologijos mokytojas Lukas Gabrielius Tribulas bei matematikos vyresnioji mokytoja Violeta Rynkevičienė.

Konferencijos metu vyko projekto ,,Mes - gamtos dalis, 2019“ aptarimas, kurį pristatė Vilniaus Lazdynų mokyklos chemijos mokytoja Jolanta Pileckienė. Apvalaus stalo diskusijoje, apibendrinant konferenciją, pedagogai galėjo pasidalinti gerąja patirtimi, užmegzti naujus bendradarbiavimo ryšius, aptarti gamtosaugines problemas, kartu surasti jų sprendimo būdus.

Chemijos mokytoja Jolanta Pileckienė