Sukurtas įrankių rinkinys ir LT e. forumas mokyklų lyderystės klausimais

Spausdinti Įkelti informaciją
2015-05-20     Autorius:  Danguolė Bylaitė-Šalavėjienė

Europos Tarybos išvadose dėl efektyvios lyderystės švietime (angl. Council Conclusions on Effective Leadership in Education), kurioms pritarė Europos Sąjungos (ES) šalys narės (taip pat ir Lietuva), 2013 m. lapkričio 25–26 d. Briuselyje buvo kviečiama siekti, kad mokyklų lyderystė taptų patrauklesnė, remti švietimo institucijų autonomiją ir pedagoginę lyderystę, pasirūpinti, kad mokyklos būtų aprūpintos ištekliais, reikalingais efektyviai atliepti specifinius vietos iššūkius.

Europos politikos tinklas mokyklos lyderystės klausimais (angl. European Policy Network on School Leadership, EPNoSL) vienija 42 švietimo institucijas iš įvairių ES šalių. Šio tinklo veikloje Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) dalyvauja nuo 2010 m. Siekdamas, kad švietimo politikos kūrimo ir įgyvendinimo darbe aktyviai bendradarbiautų švietimo politikai, administratoriai, mokytojai ir pagalbos specialistai, mokslininkai, tyrėjai ir kitos suinteresuotos šalys, Europos politikos tinklas sukūrė įrankių rinkinį (angl. SL Toolkit) ir e. forumą mokyklų lyderystės klausimais.

Įrankių rinkinys padės apmąstyti švietimo politiką ir praktiką, identifikuoti iššūkius ir numatyti prioritetines sritis, planuoti veiksmus, kurie stiprintų mokyklų lyderystę, siekiant teisingumo, lygiateisio dalyvavimo ir ugdymo kokybės. Įrankių rinkinys mokyklų lyderystės klausimais apima tekstinę ir audiovizualinę medžiagą, kuria siekiama didinti specifinių mokyklos lyderystės sričių supratimą. Rinkinyje pateikiamas ES šalių narių žemėlapis, kuriame pavaizduoti šalių skirtumai įvairių rodiklių mokyklų lyderystės klausimais aspektu. Taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip plėtoti mokyklų lyderystės politiką, nurodomi literatūros šaltiniai tolesnėms studijoms.

Įrankių rinkinį sudaro 9 įrankiai:

„Mokyklos lyderių ugdymas“ (angl. Educating School Leaders Toolset)

„Mokytojo lyderystė“ (angl. Teacher Leadership Toolset)

„Pasidalytoji lyderystė“ (angl. Distributed Leadership for Equity and Learning Toolset)

„Mokyklos autonomija“ (angl. School Autonomy Toolset)

„Mokyklos atskaitomybė“ (angl. School Accountability Toolset)

„Bendradarbiavimo drąsinimas“ (angl. Promoting Coolaboration Toolset)

„Politikos veiksmingumas“ (angl. Policy Response Toolset)

„Politikos įvertinimas“ (angl. Policy Assessment Toolset)

„Mokyklos lyderystės politikos veiksmų planavimas“ (angl. School Leadership Policy Action Planning Toolset)

Įrankių rinkinys mokyklų lyderystės klausimais buvo pristatytas ir aptartas inovatyvioje nuotolinėje konferencijoje „Lyderystės svarba tobulinant ugdymo procesą ugdymo institucijose“, kuri vyko 2014 m. lapkričio ir 2015 m. kovo mėnesiais.

Konferencijos nuotolinių pranešimų vaizdo medžiagą galima peržiūrėti čia:

Vaizdo medžiaga apie konferenciją Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institute (PKTI)

Vaizdo pranešimas „Mokyklos atskaitomybė“ (angl. School Accountability)

Vaizdo pranešimas „Mokyklos autonomija ir suinteresuotų šalių bendradarbiavimas“ (angl. School Autonomy and Stakeholders‘ Collaboration)

Vaizdo pranešimas „Lyderystės gebėjimų ugdymas“ (angl. Capacity Building)

Vaizdo pranešimas „Pasidalytoji lyderystė“ (angl. Distributed Leadership)

Vaizdo pranešimas „Politikos veiksmingumas“ (angl. Policy Response)

Inovatyvios nuotolinės konferencijos „Lyderystės svarba tobulinant ugdymo procesą ugdymo institucijose“ pranešimų ir diskusijų medžiaga lietuvių kalba spausdinama LT e. forume (http://forums.schoolleadership.eu/lt/). Maloniai kviečiame jungtis į Europos politikos tinklo mokyklų lyderystės klausimais (EPNoSL) LT e. forumą, skaityti, dalytis gerąja patirtimi ir diskutuoti aktualiais mokyklų lyderystės klausimais lietuvių kalba.

Daugiau aktualios medžiagos rasite projekto „Mokyklų lyderystė Europos politikos kontekste“ (angl. European Policy Network on School Leadership) tinklalapyje (http://www.schoolleadership.eu/).

Projektą remia Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato Mokymosi visą gyvenimą programa.

LEU PKTI Projektų ir tarptautinių ryšių centro koordinatorė Danguolė Bylaitė-Šalavėjienė

 
Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Komentarų nėra