Pasiteisinęs projektas tęsiamas

Spausdinti

Projektas ,,T klasė“ - sisteminis veiklų kompleksas, skirtas telkti visus mokyklos bendruomenės gyvenimo dalyvius bendrai veiklai ir didinti jų tarpusavio supratimą. 2011-2013 m. projekte ,,T klasė“ konkurso būdu buvo atrinkta 16-a mokyklų iš devynių Lietuvos savivaldybių. Eigoje prisijungė dar keturios, o šiandien džiaugiamės galėdami prijungti dar daugiau, kaip dešimt mokyklų iš Visos Lietuvos. Pasiteisinęs projektas tęsiamas. Pasak projekto pirmame etape dalyvavusių mokyklų, projektas buvo naudingas ir jo tęstinumas yra tikslingas. i.

Projekto ,,T klasė" vykdymo metu :

*  Sukurta nacionalinė metodinė medžiaga, skirta mokyklų administracijai, mokytojams ir mokinių tėvams. Jos uždavinys - didinti tėvų galimybes dalyvauti švietime, stiprinti tėvystės įgūdžius bei skatinti visus mokyklos bendruomenės narius bendradarbiauti.

*  Vykdytos tėvų, mokinių metodiškai pagrįstos tikslinės grupės apklausos, kurios atskleidė problematiką; sukurti veiksmų planai, rekomendacijos, išleisti leidiniai.

*  Rengti pedagogų profesinio tobulinimosi seminarai, mokymai komunikacinės kompetencijos ugdymo srityje; Pedagogų stažuotė Šiaurės Italijoje.

*  Vykdyta tikslinės informacijos sklaida respublikinėje ir regioninėje žiniasklaidoje.

*  Inicijuotos mokyklos bendruomenėms neformaliojo ugdymo veiklos, sukaupta gausi patirtis, sektini pavyzdžiai, skatinantys aktyviai ir efektyviai įtraukti tėvus. Užmegzti neformalūs ryšiai, įgytas mokyklų bendruomenių pasitikėjimas.

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad projekto metu surinkta informacija, tyrimų medžiaga ir duomenys, taip pat metodinė, mokymai ir kiti renginiai bei projekto tikslų ir turinio viešinimo formos turi ženklią išliekamąją vertę.

 Projekto vadovė

Jūratė Jadkonytė Petraitienė

Šauniausios ,,T klasė" mokyklos

 
Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Komentarų nėra