30 pedagogų stažavosi Šiaurės Italijoje

Spausdinti

30 pedagogų stažavosi Šiaurės Italijoje, T klasė, mokytojo dienorastis

(Tarp pedagogų iš Lietuvos centre, su sertifikatu rankose Scuola Secondaria Di1, mokyklos direktorius Paride Principini)

 

Pranešimas spaudai

2013 m. balandis 22 d.

 Balandžio 13-19 dienomis 30 Lietuvos mokytojų (iš 20 respublikos mokyklų) stažavosie Šiaurės Italijoje, pagal programą ,,Neformaliojo švietimo paslaugų, siejamų su tvirtų šeimos tradicijų ir aktyviais bendruomenių santykiais, modeliai“. Stažuotė vyko ES projekto ,,T klasė“, vykdomo VšĮ ,,AJA viešieji ryšiai“ iniciatyva. Pedagogai susipažino su Italijos formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemomis. Lankėsi regionuose, puoselėjančiuose vietos bendruomenių veiklas. Mondaino miestelio meras Lietuvos mokytojams pristatė regioną bei bendruomenės tradicijas, San Marino respublikoje susipažinta su seniausios pasaulyje respublikos šeimos tradicijomis, susijusiomis su vienybės deklaracijomis. Ričiono miestelyje pedagogai lankėsi ,,Scuola Secondaria Di 1 Grando Geo Cenci“ mokykloje. Muzikinės pakraipos mokykla Lietuvos pedagogus pasitiko suburto orkestro koncertu. Mokyklos direktorius Paride Principini šiltai pasveikino mūsų delegaciją, teikdamas, kad Italijos mokyklos nėra labai savarankiškos – jos priklauso nuo valstybės politikos: ,,Nuo 2000-ųjų metų mokykloms po truputėlį suteikiama daugiau autonomijos, tačiau ne pinigų,“ - apgailestavo direktorius. Todėl tėvų materialinė pagalba, kai mokyklai dovanojamas kompiuteris ar kitos priemonės, yra neišvengiama. Taip pat direktorius pabrėžė, kad kelių metų perspektyvoje mokyklos klasėse bus kompiuteriai su vieninga interneto prieiga, kas nustebino mūsų mokytojus. Juk beveik visose Lietuvos mokyklose tai jau yra senokai sukurta.

Italijoje tėvus į mokyklos veiklą imta įtraukinėti nuo 7-o dešimtmečio, kai tai buvo įteisinta valstybės: ,,Šiandien mokykloje įsteigta tėvų taryba, turinti atstovavimo mokyklai teises“, - pasakojo direktorius Paride Principini. Jo vadovaujamoje mokykloje tėvai imasi iniciatyvos ruošdami šventes, organizuoja išvykas, padeda spręsti kasdienines problemas. Tėvai labai atsakingai prižiūri savo vaikus. Pavyzdžiui, kiekvieną mokinį iki 12 metų palydi ir pasiima iš mokyklos. Jei į pamokas vėluojama nors vieną minutę, mokinys į klasę nepriimamas, kol tėvai neparašo pasiaiškinimo. O vieną didžiausių mokyklos renginių - mokslo metų pabaigos šventę - vainikuoja bendruomeninės vienų kitiems pagalbos akcija. Tarp šeimų keičiamasi, dovanojama mokinių išaugti drabužiai, priemonės, knygos.

Kelionės metu Lietuvos mokytojai aktyviai dalijosi įvairių šalių, vykdytų projektų, stažuočių patirtimi. Mosėdžio gimnazijos pedagogė Virgina Jonkuvienė pasakojo apie tarptautinių projektų – trijų šalių stovyklų organizavimą Lietuvoje ir dalyvavimą Lenkijos bei Vokietijos stovyklose. Jonavos ,,Neries“ pagrindinės mokyklos mokytoja Loreta Bizokienė pristatė tarptautinį projektą E-TILTAS - sėkmingą kartų dialogą. Švenčionių Z.Žemaičio gimnazijos dailės pedagogė Jūratė Vitkauskienė pranešime lygino Lietuvos ir Lenkijos mokyklų meninio ugdymo ypatumus. Santariškių mokymo centro pedagogė Irma Vitukynaitė supažindino su mokinių ugdymu gydymo įstaigose Švedijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir Portugalijoje. Klaipėdos surdopedagogė Ulijana Petraitienė pasakojo apie specialiųjų poreikių mokinių integracijos formas Austrijoje.

,,Manau, kad pedagogų stažuotė, kaip mokymo forma, yra viena veiksmingiausių, - sako projekto ,,T klasė“ vadovė Jūratė Jadkonytė Petraitienė. – Šios stražuotės tikslas supažindinti su skirtingomis užsienio šalių švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos formaliojo ir neformaliojo ugdymo ypatumais, pasikeisti informacija, o gautą patirtį panaudoti savo mokymo įstaigos bendradarbiavimo su tėvais modelio kūrime. Stažuotė - tai puikus bendradarbiavimo pavyzdys, kai šilti santykiai užmezgami ne tik tarp skirtingų šalių mokyklų, bet visų pirma tarp Lietuvos mokyklų pedagogų. Juk bendra veikla ir siekiai žmones vienija.“  

30 pedagogų stažavosi Šiaurės Italijoje, mokytojo dienoras, T klasė
30 pedagogų stažavosi Šiaurės Italijoje, mokytojo dienoras, T klasė 30 pedagogų stažavosi Šiaurės Italijoje, mokytojo dienoras, T klasė

 

 

 
Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Komentarų nėra