T klasė

Spausdinti
1 2 3 4 5 6 7
 
Debesėlis, vertas milijono! Plačiau
 
Spalio 18-24 dienomis 15 pedagogų iš skirtingų Lietuvos mokyklų dalyvavo stažuotėje ,,Šiaurės Italijos neformaliojo švietimo paslaugų, siejamų su tvirtų šeimos tradicijų ir aktyviais bendruomenių santykiais modeliai“. Stažuotė vyko ES projekto ,,T klasė“, vykdomo VšĮ ,,AJA viešieji ryšiai“.. Plačiau
 
Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas – viena iš priemonių siekiant, kad mūsų vaikai mokykloje jaustųsi saugūs ir visą energiją nukreiptų mokslams ir savęs pažinimui. Tačiau kodėl bendruomenės kūrimas kartais tampa nepasiekiamu tikslu. Dėl kokių priežasčių dvi suaugusiųjų pusės, siekiančios to paties kilnaus tikslo, nesugeba suvienyti.. Plačiau
 
Rajono kultūros ir švietimo skyrius 2013 metų rugpjūčio – gruodžio mėnesiais  rajono mokyklų vadovams organizavo 10 dienų trukmės mokymus. Mokymai vykdyti projekto „Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas (II etapas )“, finansuojamo.. Plačiau
 
ES projektas ,,T klasė“ sujungė per trisdešimt Lietuvos mokyklų. Vienose buvo steigtos tiesiogine prasme ,,T klasės“, kurių mokiniai patys tėvai. Šios klasės vienos aktyviausių ir geriausių pavyzdžių Respublikoje. Kitose mokyklose vyko ir dabar tebevyksta projekto metu inicijuotos tėvų pamokos, pagal tėvų profesiją ir mokomą.. Plačiau
 
Projektas ,,T klasė“ - sisteminis veiklų kompleksas, skirtas telkti visus mokyklos bendruomenės gyvenimo dalyvius bendrai veiklai ir didinti jų tarpusavio supratimą. 2011-2013 m. projekte ,,T klasė“ konkurso būdu buvo atrinkta 16-a mokyklų iš devynių Lietuvos savivaldybių. Eigoje prisijungė dar keturios, o šiandien džiaugiamės galėdami.. Plačiau
 
ES projektui ,,T klasė" skiriamas papildomas finansavimas siekiant įgyvendinti platesnę projekto sklaidą į veiklų vykdymą įtraukiant dar dvylika poreikį išreiškusių mokyklų, norint pakeisti didesnės ir juolab poreikį išreiškusios visuomenės dalies tam tikras nuostatas bei ugdyti svarbias jai kompetencijas ir gebėjimus.. Plačiau
 
Vykdydami ES projektą „T klasė“ atlikome mokinių, tėvų apklausas. Apklausėme per pusšimtį Lietuvos mokytojų apie tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą. Mūsų apklausos (ankstesnės ir ši) rodo, jog abi pusės deklaruoja norinčios bendradarbiauti tarpusavyje, tačiau realybėje matoma, kad visa tai vyksta ne itin sklandžiai. Kodėl? Įdomu.. Plačiau
 
 Balandžio 13-19 dienomis 30 Lietuvos mokytojų (iš 20 respublikos mokyklų) stažavosie Šiaurės Italijoje, pagal programą ,,Neformaliojo švietimo paslaugų, siejamų su tvirtų šeimos tradicijų ir aktyviais bendruomenių santykiais, modeliai“. Stažuotė vyko ES projekto ,,T klasė“, vykdomo VšĮ ,,AJA viešieji.. Plačiau
 
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija, viena iš dvidešimties Lietuvos mokyklų, dalyvauja projekte ,,T klasė", ieško formų ir galimybių bendrauti, bendradarbiauti su tėvais, įtraukti juos į ugdymo procesą mokykloje. Visiems suprantama, kad mokyklos bendruomenę sudaro mokiniai, pedagogai ir tėvai. Tačiau dažnai tėvai jaučiasi tik kaip.. Plačiau
1 2 3 4 5 6 7