Mokome dalyko ir įsivertinimo…

Spausdinti


Kiekvieno mokytojo galvos skausmas – motyvacija, mokymo skatinimas. Kaip pasiekti, kad mokiniai maksimaliai išnaudotų savo galimybes per pamoką ar namie?

Įdomiai mokinių pažangą vertinama Vilniaus Lazdynų vidurinėje mokykloje. Keletas mokytojų mokiniams pasiūlė papildomą vertinimą – kreditus. Mokiniams leista pasirinkti kreditų formą: kortelės(ar anspaudas) su mokytojo parašu. Mokiniai renkasi įvairiai.

Kreditų taisykles sukuria mokiniai ir mokytojas. Kreditas ( antspaudas mokinio sąsiuvinyje ) skiriamas už:

- aktyvumą per pamoką,

- papildomai atliktus namų darbus,

- referatus, pranešimus,

- kūrybinę veiklą ( sukurtus eilėraščius, parašytus rašinius ),

- projektinę veiklą,

- dalyvavimą mokyklos ir miesto renginiuose, projektuose,

- sąsiuvinių tvarkingumą ir pan.

Įdomu tai, kad iš kontrolinio ar savarankiško darbo gavus pvz. 6 ( šešetą ), mokinys gali mokytojos prašyti padidinti gautą pažymį pridėjus turimus kreditus ( pvz. 2 kreditus ), ir į dienyną bus įrašytas aukštesnis pažymys - 8. Bėgant savaitėms ir mėnesiams mokiniai patys patobulina kreditų sistemą: kreditą galima skolinti draugui. Kas žino ,ką dar mokiniai sugalvos: gal parduoti J. Viskas daroma dėl vaiko gerovės,jo motyvuoto mokymosi.

 

Kiti mokytojai ,vertindami mokinių pažangą ir žinias, skiria mokiniams lengvatų. Vieną kartą per mėnesį burtų keliu ištraukiama kortelė su mokinio vardu ir pavarde, ir šis mokinys tą dieną neklausiamas atsakinėti, netikrinami namų darbai.  Tokį vertinimo ir motyvacijos skatinimo būdą mokiniai vertina labai geranoriškai ir atsakingai. Mokytis gi reikia. Tik tą dieną lydi mokyklinė sėkmė… 

 

Mokiniai mėgsta gauti gerus pažymius,o dar labiau jiems patinka  vertinti bendraamžius. Todėl  reikia mokinius mokyti objektyvumo įsivertinant savo ir draugų žinias.

 

Mokiniams patinka netradiciniai pažangos ir vertinimo būdai.. Auklėtiniams kartą per mėnesį  mokytoja gali  leisti  neatlikti namų darbų. Tai labai  veiksmingai ir pozityviai veikia mokinių motyvaciją.

 

Mokytojui visada svarbu  pasiekti gerą ugdymo rezultatą. O būdų yra labia daug. Tad sėkmės, mieli mokytojai…
 
Vilniaus miesto Lazdynų vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja V.Kisielienė

 

 

 
Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Komentarų nėra