Mokyklos ir tėvų bendradarbiavimas

Spausdinti

Vilniaus Lazdynų vid. mokykla, mokytojo dienorastis, T klasėŠeima ir mokykla- dvi institucijos, atsakingos už jaunosios kartos ugdymą. Jas abi jungia vienas ir tas pats objektas- vaikas. Kad išugdytų tobulą mąstančią ir veikiančią asmenybę, jos abi turėtų siekti vienodų pedagoginių veiksmų. Kiekvienas mokytojas, auklėtojas, mokyklos vadovas svajoja apie gerus  mokyklos ir tėvų santykius. Kad išugdytų tobulą mąstančią ir veikiančią asmenybę, jos abi turėtų siekti vienodų pedagoginių veiksmų. Būti  tėvais  ir auklėti vaikus nemoko jokia mokykla. Lietuvos švietimo reformos gairėse rašoma: “Mokyklos ir šeimos tarpusavio santykių reguliavimas priklausys ir nuo mokytojo pasirengimo bendrauti su šeima, ir nuo šeimos pedagoginio bei bendrojo išprusimo. Todėl šeimos pedagoginis švietimas labai svarbus darbo baras”.  Mokytojai turi būti tėvų konsultantai,  gebantys juos išmokyti elgesio keitimosi būdų, o šie juos taikys keisdami savo vaikų elgesį. Mokytojai turi būti tarsi gidai, kurie vestų ne tik mokinius, bet ir tėvus prie vertybių, turi būti įsitikinę savo idėjų teisingumu, jų atitikimu gėriui ir grožiui.

 Manau, siekiant stiprinti tėvų galias bendradarbiauti su mokytojais, būtina formuoti bendradarbiavimo santykius tarp pačių tėvų. Jei tėvai užmezga tarpusavio santykius, atsiran­da galimybė veikti kartu kaip mokyklos lyderiams. Tarpusavio paremiančiuose santykiuose tėvai susilaukia paramos iš tėvų, kuriems kyla panašių problemų. Naudojantis šia parama įgau­nama daugiau pasitikėjimo.

 Pedagogai gali labai daug laimėti kurdami ir skatindami tėvų tarpusavio santykius. Dažnai mokyklos skuba organizuoti įvai­rius seminarus tėvams, bet juose dalyvauja labai mažai tėvų. Į daugelį renginių žmonės ateina tada, kai juos pakviečia tas, kurį jie gerai pažįsta. Tarpusavio santykiai turi įtakos dalyvavi­mui. Tėvai mėgsta ir vertina tikslinius susitikimus, kai yra aiškus ir konkretus susitikimo tikslas, nes jie suprantami kaip konkre­tus kvietimas įsitraukti. Tokie kontaktai yra asmeninio pobūdžio ir sudaro galimybę saugioje aplinkoje išsiaiškinti vienas kitų lūkesčius. Tokie susitikimai sudaro galimybę gauti informaciją apie tai, ką reikės daryti, kokio vaidmens iš jų tikimasi, taip pat gauti neformalią informaciją apie savo vaiką (P. Halsey, 2011).

 Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos direktorė Marija Klimaševska

 
Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Komentarų nėra