Kaip dirbti su tėvais?

Spausdinti

Vilniaus Lazdynų vid. mokykla, mokytojo dienorastisKaip mokytojui bendradarbiauti su tėvais? Dažnai šiuo klausia savęs ne vienas mokytojas. Kaip, auklėjant vaikus, paskatinti tėvus bendradarbiauti?

Norėčiau pasidalyti savo patirtimi. Pirmiausia, ir tėvams, ir mokytojams reikia atsisėsti prie derybų stalo, kur yra sprendžiamos svarbiausios klasės, mokyklos  problemos. Svarbu išdėlioti prioritetus, o po to pagalvoti, kokiais būdais galima pasiekti norimų rezultatų.

Vienu tokiu metodu  gali būti psichologinės paskaitos, kuriose didžiausiais dėmesys būtų skiriamas „mėgdžiojimo galios“ aspektui.

Labai dažnai vaikas yra kaltinamas dėl visų savo neigiamų charakterio bruožų, katrais net yra kalbama apie įgimtą piktavališkumą, negalvojant ir nesuprantant, kad vaiko charakterio savybės – tai jo aplinkinių žmonių elgesio atspindys. Kaip veidrodis vaikas atsipinti gerus ir neigiamus tėvų bruožus.

Tėvų reikalavimai sau patiems, tėvų pagarba savo šeimai, tėvų kiekvieno savo žingsnio kontrolė – tai pagrindinis vaikų auklėjimo metodas. Yra būtina priminti tėvams, kad auklėti vaikus reikia viso gyvenimo metu. Tėvai visada turi žinoti, ką veikia, kur randasi ir su kuo yra jų vaikas, bet tuo pačiu reikia suteikti vaikui jam būtiną laisvę.

Kaip tai padaryti? Tai pasiekti galima tik tada, kai tarp tėvų ir vaikų egzistuoja pasitikėjimu, draugyste pagrįsti santykiai. Tokie santykiai pasiekiami, tik auklėjant vaiką viso gyvenimą. Vaikas nuo pat pirmų gyvenimo metu turi jaustis pilnateisiu šeimos nariu. Jis turi dalyvauti, atsižvelgiant į amžių, sprendžiant šeimos reikalus, problemas. Jis turi turėti tam tikrus pavedimus už kuriuos jis yra atsakingas. Kai yra sprendžiami šeimai svarbūs klausimai, vaikui suprantama kalba reikia paaiškinti juos, o kartais ir paklausti jo nuomonės. Jeigu tokie santykiai yra šeimoje, tai vaiko asmeninės atsakomybės supratimas pasireiškia ir mokykloje.

Darbas – tai labai svarbus vaiko auklėjimo aspektas. Kartu dirbdami, vaikai, tėvai ir mokytojai daug ko išmoksta. Jie ne tik atlieką tam tikrą darbą, bet taip pat išmoksta geriau suprasti vieni kitus. Šiais metais mūsų klasėje vyko remontas, kuriame dalyvavo tėvai, vaikai, klasės auklėtoja bei, netgi, kai kurių mokinių močiutės bei seneliai. Ši galimybė geriau pažinti vieni kitus suteikė džiaugsmo, kuris turi daug teigiamos įtakos auklėjant vaiką. Labai svarbu, kad auklėjant vaiką tiek mokytojai, tiek tėvai laikytųsi vienos taktikos, priimtų bendrus sprendimus, pasitartų tarpusavyje. Labai neigiamai vaiką veikia, kai tėvai vaiko akivaizdoje kaltina mokytojus, pabrėžia tam tikrus jų trūkumus. Svarbu padėti tėvams suprasti, kad geriausia yra ateiti į mokyklą ir kartu su mokytoju aptarti problemas bei pabandyti surasti sprendimus.

Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad tėvams yra svarbu paaiškinti, kad mokykla turėtų tapti jų antrais namais, kad į mokyklą jie turėtų ateiti ne tik kartą per metus: per susirinkimą arba kai yra kviečiami mokytojo, o ateiti kaip į savo namus ir padėti mokytojams auklėti mokinius. Iš karto iškyla klausimas: „kaip tai padaryti?“. Iš tikrųjų tai yra labai lengva. Reikia pabandyti įtraukti tėvus į klasės veiklą ir problemas. Kažkas iš tėvų gali užsakyti ekskursiją ir kartu su klasės auklėtoju joje sudalyvauti, kažkas gali ateiti į klasės valandėlę ir papasakoti apie savo profesiją, kažkas gali pakviesti į savo darbo vietą, kažkas gali išeiti kartu su vaikais į žygį, kažkas paskolinti kostiumus vaikų šventei, kažkas gali aprūpinti klasę interneto ryšiu... Visko ir neišvardysi. Svarbiausia yra nesidrovėti ir prašyti tėvų pagalbos, daugelis mielu noru atsilieps ir padės.

Tik visi kartu, bendromis pastangomis, mes turime gyventi ir auklėti mūsų vaikus. Norėčiau palinkėti visiems mokytojams nebijoti sunkumų, nes už jų slypi džiaugsmas!

Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla

Vyresnioji  etikos ir rusų kalbos mokytoja ,8 a klasės auklėtoja Tamara Moskaliova

 

 
Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Komentarų nėra