Eilės mokyklai ,,Mano mokykla - mokslo ir žinių sala"

Spausdinti

A.Lipniūno mokykla, mokytojo dienorastis, T klasė
Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinė mokykla

Eilės mokyklai ,,mano mokykla - mokslo ir žinių sala.  Eiles kūrė  4 b klasės mokiniai,  mokytoja Danguolė kviliūnienė

Šarūnas Skestenis

Lipniūno vardo mokykla

Žalia, geltona, žalia, geltona –
spalvos gražiausios mums visada.
Kunigo vardą, vardą Lipniūno
garbingai nešioja ši mokykla.

Mūsų mokykla – saugiausia.
Mūsų mokykla – švariausia.
Mūsų mokykla – žaliausia.
Žalią vėliavą turėt smagu!
Žalią vėliavą turėt smagu
!

Esam laimingi ir sąžiningi,
Dievo palaima lydi kely!
Mokomės siekti tikslo ir būti
Savo mokyklai ištikimi.

Mūsų mokykla – saugiausia.
Mūsų mokykla – švariausia.
Mūsų mokykla – žaliausia.
Žalią vėliavą turėt smagu!
Žalią vėliavą turėt smagu!

Rokas Zabitis

Šauni mokykla

Mus mokykla šauni,
Mylime mes ją visi.
Čia mokomės ir dainuojam,
Piešiame ir daug skaičiuojam.

Mes norime daug žinoti,
Į aukštą mokslo kalną kopti.
Svajonių sparnus ištiesim,
Į šviesią ateitį nulėksim!

Meda Puskunigytė

Mokytis mes norim

Alfonso Lipniūno mokykla šauni,
Čia mokos mokiniai geri.
Čia kiekvienas šypso
Šypsena tyra.


 Skambutis nuskambėjo,
Į klasę kuo greičiau.
Mokytis mes norim,
Žaisti, išdykaut.

Mokomės labai,
Paplepam retai.
Norim dalyvauti,
Konkursuose labai!

Titas Kriaupas

Mokslo šalis

Mano mokykla katalikiška yra.
Augame dori, teisingi ir geri čia.
Mus vienuolė moko tėvėlius mylėt,
Mokytojus gerbti, artimam padėt.

Trokštame pažint pasaulį
Ir mylėti Mokslo šalį,
Mokslą, paslaptį ir žodį
Vis kasdien tu mums įduodi.

Mums mokykloj gera
Ir labai smagu —
Būti savo klasėj
Tarp būrio draugų.

Mokykla mus moko
Būt labai gerais,
Būti tolerantiškais
Ir linksmais vaikais.

Mes sportuoti mokam

Ir rašyt gražiai,
Paskaityt knygutę,

Pavaidint linksmai.

Klaidėdos gatvėje yra
Lipniūno mokykla,
Nors ir stiprūs vėjai siaus,
Niekas jos nenugriaus.

Dominykas Skrebė

Mokykla

Din dilin skambutis skamba,
Din dilin skambutis kviečia.
Din dilin kartoja: mokykla, mokykla,
Alfonso Lipniūno mokykla.

Susėdame į suolus
Priešais mokslo lentą,
Rašome, skaičiuojame,
Skaitome, dainuojame,
Šokame deklamuojame.

Mokykloj daug ką pamatau,
Mokykloj daug ką sužinau.
Čia mes šokam ir dainuojam,
Vaidinam ir sportuojam
.

Mokykloj gaunam daug žinių,
Sprendžiam daug uždavinių.
Valgykloj maitina
skaniai,
Žiūri tvarką tvarkdariai.

Mokytojai čia geriausi,
Nuostabiausi ir gražiausi.
Ačiū jiems labai labai,
Kad išmoko mus gerai
.

Karina Vaitkevičiūtė

Mokykla — vaikystės antrieji namai

Mūs mokykla pagrindinė
Ji Lipniūno išskirtinė.
Daug kas mėgsta, kai kas ne,
Bet mes einame drauge.

Mokykla — vaikystės antrieji namai
Atrodo pabodo, bet reikia labai.

Mes norėjom baigti ją
Bet negalime , deja.
Nes gerai mums yra čia
,
Atsiminsim net nakčia.

Mokykla — vaikystės antrieji namai
Atrodo pabodo,bet reiki
a labai.


Jonė Bieliūnaitė

Mokslo šalis

Mokykla mus šauni,
Išradinga, prakilni!
Mokykloje mokosi vaikai geri,
Išmintingi ir geri!

Vaikai čia skaito, rašo ir skaičiuoja,
Eilėraščius deklamuoja!
Vaikai didžiuojasi moky
kla,
Mokslo ir žinių sala!

Aurika Atkočiūnaitė

Čia Alfonso Lipniūno mokykla
Joje blogų vaikų visai nėra.
Čia mokytojas visada patars,
Jei nesiseks kažkas

Erika Tijūnelytė

Ankstu rytą atsikėlę,
Kuprines užsidėję,
Iškeliaujam į mokyklą
Alfonso Lipniūno mokyklą.

Paulina Gudavičiūtė

Mokyklos kelias

Čia esam mes laimingi,
Svajonių kupini
Išdykę, bet drausmingi,
Gyvenam viltimi.

Kad viską čia išmokę
Pritaikysim kely,
Kurį reikės nueiti
Kai būsim dideli.

O Lipniūno mokykla,
Tu mūsų šviesuly!
Parodyk, kas svarbiausia,
Kad liktum žmogumi

Kostas Melnikavičius

Mokykla šauni

Mūsų miesto pakrašty,
Didžių medžių apsupty,
Tarsi motinos glėby,
Randas mokykla šauni.

Štai Lipniūno mokykla,

Tarp geriausių išrinkta.
Ji pati šauniausia
Ir pati gražiausia!

Tamoliūnas Eimis

Mano mokykka


Ankstų rytą atsikėlę,
Lekiam mes į mokyklelę.
Mūsų mokykla graži,
Didelė ir įžymi.

Rašom piešiam ir skaičiuojam
Į eskursijas važiuojam.
Gaunam mes ten daug žinių.
Pažymių ir padėkų.

Jokūbas Lydeka

Mūsų mokykla


Kai išgirstame skambutį,
Skubame į klasę po truputį,
Mes keliaujame pirmyn
Mokslo ir žinių šalin.

Mūsų mokykla geriausia,
Mūsų mokykla šauniausia.
Mūsų mokytojai šaunūs,
Mokiniai atkaklūs.

Ugnė Šalavejūtė

Lipniūniečiai

Lipniūniečiai lipniūniečiai —
Mes gimtos šalies piliečiai.
Mylim gamtą, pramogaujam,
su visais gražiai draugaujam.
Turim tikslą, tikslo siekiam,
ateičiai sau kelią tiesiam.
Jei visi, kaip vienas bus,

Lipniūniečiai nepražus.

Gabija Macionytė

Mokykla

Brangi tu mūsų mokykla,
Lipniūno vardo mokykla,
Beržų ir liepų apsupty
Tu mus kas rytą sutinki.

Mes čia pirmą raidę išmokom,
Sutikom čia klasės draugus.
Išmokom mylėti Tėvynę ir Dievą,
Išmokom draug
auti ir būti kartu.

Erikas Vaičiulkėnas

Mūs Alfonsas jėga!

Mes skubam į mokyklą
Į pamokas drauge.
Skambutis nuskamba,
Mes klasėn sugužam.

Laimime kvadratą,
Laimime konkursus.
Mylim savo klasę,
Mylim ir mokyklą.

Mūs Alfonsas jėga
!

Austėja Ramanauskaitė

Dievui atveriam  širdis

Žengiame smagiai į žinių pasaulį,
Kur nauja knyga užburia mintis,
Kur Drausystė, Meilė ir Tiesa augina
Mūsų tyrą sielą, plakančias širdis.

Te skrenda mūsų svajonės
Baltais vilties sparnais,
Te vaikišką širdį brandina
Tikėjimo spinduliais.

Mus gražiai pamoko kunigas Lipniūnas,
Kaip reikėtų Dievą ir Lietuvą mylėt,
Kaip išsaugot viltį, dorą, santūrumą,
Kad šviesa padėtų
priešą nugalėt.

Dievui atveriam širdis,
Žmogui ištiesiam rankas –
Tiesai, mokslui ir Tėvynei
Skamba mūs širdžių daina.

Mokytoja Danguolė Kviliūnienė

Mokslo ir Žinių sala

Mokykla, tu mūsų turtas,
Saulė, Meilė ir Šviesa,
Tu – lyg ratas koks užburtas,
Žinių lobiai ir tiesa.

Jeigu mokslo vandenyne
Salą mažą tu atrasi,
Didelį žinių lobyną
Iš salos tu tos iškasi.

O
Lipniūno mokykla –
Ir yra Žinių sala,
Klegesio vaikų ir džiaugsmo
Ji kas dieną kupina.


Mokykloje linksma, mokykloj smagu,
Mokykloje aidi juokas vaikų.
Jei mokytis nori kas
dieną ir tu-
Ateik į Lipniūną ir būsim kartu.

Jei nori išmokti tu žmogų mylėti,
Varžytis garbingai ir kovą laimėti-
Jei ateitį kurti nori ir tu-
Ateik į Lipniūną ir būsim kartu.


Kunigo dvasia, dorumas
Mokslo siekis, žingeidumas...
Meilė Dievui, artimam
Jai ir jam, ir tau, ir man...

Galime mes pasakyti
Garsiai, oriai, išdidžiai,
Kad didžiuojamės,
jog esam šios mokyklo
s mokiniai!

Ieva Šimoliūnaitė

Mokykloje smagu

Mus Lipniūnas moko
Viltį nešt kitiems,
Drąsiai gint tėvynę,
Baimę nugalėt.

Kaip smagu visiems
Augt ir sužinot,
Mokslo šaknį karčią,
Dievo žodį šventą.

Šventės čia nuostabios,
Statom spektaklius,
Mokytojai moko
Gerbt vieni kitus.


Ugnė Skaržauskaitė

Mokykla — džiaugsmo  pilna

Mokykla juoko ir džiaugsmo pilna
Mokslo, žinių sklidina.
Ji kaip motina antroji
Saugo ir globoja.

Ji saugiausia, aktyviausia
Garsiname ją visi.
Tad visus pirmokus
Kviečiame visi!

 

     


 
Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Kiti komentarai

Christy Walton
2020-04-20 21:53
Ar jums reikia paskolos? Ar jūs ieškojote, kur gauti paskolą? Ar bandėte gauti kokią nors paskolą? tada kreipkitės dabar? (christywalton355@gmail.com), jei norite gauti prieinamą paskolą. Čia siūloma paskola su labai žema 2% palūkanų norma. Susisiekite su mumis dabar, jei jus domina.