Eilėraščiai apie mokyklą

Spausdinti
Vasaros atostogos netruko prabėgti...  ir jau pats metas į mokyklą.

Su Rugsėjo 1- ąja - žinių ir mokslo diena!!!
 
 
 
 Vytė Nemunėlis
 
 Į mokyklą
 
 Dzin dzin dzin skambutis
 Į mokyklą šaukia,
 Vieškeliais keleliais
 Jon vaikučiai plaukia.
 
 Smagūs ir linksmučiai
 Su krepšeliais žengia,
 Tartum baltos žąsys
 Skrenda per padangę.
 
 Rytmečio saulytė
 Šypsosi ir šviečia,
 O mokyklos durys
 ,,Prašom klasėn“ – kviečia.
 
 Prašom – čia rašysim,
 Prašom – čia skaičiuosim,
 Pertraukos sulaukę,
 Žaisim ir dainuosim.
 
 Čia mes su Kolumbu 
 Per marias keliausim,
 Afrikoj matysim,
 Kaip gyvena strausai.
 
 Čia tėvynės  savo
 Praeitį regėsim.
 Su krivių krivaičiais
 Čia pasikalbėsim...
 
 Dzin dzin dzin skambutis
 Į mokyklą šaukia,
 Vieškeliais keleliais
 Jon vaikučiai plaukia.
 
 
 Juozas Nekrošius
 
 Voverės mokykla
 
 Mūsų mokykla šalia –
 Po pušaite, po žalia.
 
 Atsistojus prie lentos,
 Tuoj diktantą padiktuos:
 
 -  Jei nesaugosim dantų,
 Nesukrimsim riešutų.
 
 
 Ramutė Skučaitė
 
 Rugsėjis
 
 Po langais iš ryto
 Obuolių prikrito.
 Gelsta klevo lapas –
 Rudenėli, labas!
 
 Paskutinės gėlės
 Liūdi vasarėlės.
 Su rugsėju šnekas
 Baltas smėlio takas.
 
 O mažiesiems gera –
 Sąsiuviniai šnara,
 Šviečia pirmas lapas –
 Mokyklėle, labas!
 
 
 Vytė Nemunėlis
 
 Plunksna ir pieštukas
 
 Rašo plunksna ir pieštukas,
 Vienas žodis, kitas – du.
 O aš, vyras nedidukas,
 Paskaitau juos be klaidų.
 
 Plunksna rašo: - Kelkis rytą,
 O pieštukas: - Netingėk. Uždainavęs  ramta drita
 Mokyklėlėn greitai bėk.
 
 Plunksna rašo: - Neškis plunksną,
 O pieštukas: - Ir mane.
 Ir rašyk smagus ir linksmas,
 Nesėdėk kaip kamine.
 
 Rašo plunksna ir pieštukas,
 O su jais ir aš rašau –
 Va, jau pirmas puslapiukas,
 Paskaityt visus prašau.
 
 Skaito mokytojas mūsų,
 Skaito tėtis ir mamytė,
 Katinėlis kraipo ūsą –
 Jis nemoka dar skaityti.
 
 
 Paulius Širvys
 
 Skambutis
 
 Klasėn renkasi vaikučiai.
 Pirmutinė pamoka.
 O už lango vėjas pučia,
 Linksi diemedžio šaka.
 
 Atsiliepia mažos širdys
 Skambalėliui iš toli.
 Jį kiekvieną rytą girdi
 Mokiniai visoj šaly.
 
 Skambalėliui daug jau metų,
 Bet jis jaunas ir skambus.
 Mokinys prie jo proprato,
 Neužmirš, kol gyvas bus.
 
 
 
 
 Justinas Marcinkevičius
 
 Mokyklos sode
 
 Pilnas sodas obuolių,
 Ir mažų, ir didelių.
 O sode tarp obelaičių
 Daug berniukų ir mergaičių
 Kaip auksinių obuolių –
 Ir mažų, ir didelių.
 
 Obuoliai gražiai prinoko,
 O pirmokai jau išmoko
 Paskaityti be klaidų,
 Prie dviejų pridėti du.
 
 Obuolių pilna pintinė,
 O dainų pilna krūtinė.
 Uždainuosime žvaliai:
 - Obuoliukai obuoliai...
 
 
 
 Stasė Valužienė
 
 Rudens darbai
 
 Išlydėjęs vasarą rugsėjis
 Beldžiasi į dar šiltas duris,
 Sako: ,,Aš esu rudens nešėjas,
 O tu, vaike, būki mokinys! “
 
 Paspalčių aplinkui milijonai,
 Kas padės įminti šias mįsles?
 Į pasaulio pažinties kelionę
 Mokytojai mokinius nuves.
 
 Tegul bus tas skubantis rugsėjis
 Mums visiems darbštumo pavyzdys.
 Jis žiemkenčių atkaklus sėjėjas
 Ir mokyklon kviečiantis šauklys.
 
 
 Stasė Valužienė
 
 Sveika, mokykla
 
 Gėlėm sumirgėjo
 Rugsėjo pirma,
 Naujų mokslo metų
 Pirmoji diena.
 
 Mokyklos varpelis
 Tuojau suskambės,
 Į pirmąją klasę
 Mane pasikvies.
 
 Čia mano draugai,
 Čia knygos ir juokas.
 Sveika, mokykla,
 Aš tavo pirmokas.
 
 Irena Vaičikauskaitė
 
 Pirma rugsėjo
 
 Mūsų mokyklėlė –
 Pasakų pilis.
 Žvaigždele čia žėri
 Mylinti širdis.
 
 Mūs mokytojėlė
 Amžinai jauna.
 Akys – žibuoklėlės,
 Žodžiai – lyg daina.
 
 Meilę, gėrį sėja,
 Grožį ir žinias.
 Vėl pirma Rugsėjo!
 Kaip laimingi mes.
 
 Džiaugsmo vyturėlis
 Mus į klasę ves.
 Mokslo šaltinėlis
 Paslaptis atvers.
 
 
 Tautvyda  Marcinkevičiūtė
 
 Rugsėjo 1-oji
 
 Aš nuo šiolei esu jau pirmokė.
 Kiek čia klasių, koridoriaus vaškas,
 Kai eilėraštį naują jau moku,
 Man pakvimpa lyg dedamas taškas.
 
 Uniformos, penalai, drožtukai,
 Plastilinas, knygos, klijai...
 Kaip kuprinė mano nutuko,
 Ar pakelti jos nebijai?
 
 Mama, viską žinoti aš noriu
 Apie skaičių šalį, pasaulį,
 Ir atverst savo elementorių,
 Tokį šviesų, kaip didelė saulė.
 
 
 
 Tautvyda  Marcinkevičiūtė
 
 Pirmoji mokytoja
 
 Pirmą raidę rašyti mus moko
 Ar pratybose piešti save,
 Kad pažintų kiti mus pirmokai,
 Ir kaip pereiti saugiai gatve.
 
 Kaip iš ryto atlikt kūno mankštą,
 Kaip laikyt pirmąkart rašiklius,
 Mums darželiuos jau būtų per  ankšta, -
 Lai kiti ten vaikučiai paklius.
 
 O mes žaisim kartu šį žaidimą,
 Nes Ji mums lyg tikroji mama,
 Kai mums mokantis nuostaba ima,
 Ji brangi mums todėl, kad pirma.
 
 
 
 Anzelmas Matutis
 
 Dvejekų karalius
 
 Kas čia vaipos, kraipos klasėj?
 Kas išpynė kasą Stasei?
 Kas per pamoką neklausė
 Ir tik žvalgės lyg kaliausė?
 
 Kas? Padauža Valius –
 Dvejetų karalius.
 
 Kas į kiemą iššokavo
 Ir pirmoką pasigavo?
 Kas pakišęs draugui koją,
 Ki-ki-ki linksmai kvatoja?
 
 Kas? Padauža Valius –
 Dvejetų karalius.
 
 Kas namie senelei sako:
 -  Pasitrauki man nuo tako?
 -  Mama, duokš greičiau pietus!
 -  Roma, nuvalyk batus!
 
 Kas? Padauža Valius –
 Dvejetų karalius.
  
 O toliau jau patys žinot.
 Kas penktojoj antrametis,
 Kas raudojo, kas kriuksėjo
 Šįmet pirmąją rugsėjo.
 
 Ogi mūsų Valius –
 Dvejetų karalius.
 
 
 
 
 Anzelmas Matutis
 
 Penketukų ratelis
 
 Daug mergaičių, daug berniukų
 Prie šakoto klevo –
 Lygiai tiek, kiek penketukų
 Penktaklasiai gavo.
 
 Penketuk, draugą suk
 Iš abiejų pusių.
 Dvejetuk, greitai spruk
 Iš ratelio mūsų!
 
 Ir, žiūrėkit, kas čia sukas
 Vidury ratelio.
 Tai Balys ir dvejetukas –
 Geras draugas Balio.
 
 Vai nesuko nieks baliuko –
 Vaiko dvejetuko.
 Tik pačiupo, vai pačiupo
 Jį visi už kuodo.
 
 Šen, mergaitės, šen, berniukai,
 Prie šakoto klevo.
 Ten visi, kas penketuką
 Šiandien klasėj gavo.
 
 
 

 
 
 Marija Meilė Kudarauskaitė
 
 Kuprinė
 
 Kiek vaikų mokyklon bėga,
 Kiek jų mina žvyrą, sniegą?
 
 Girgžteli namučių durys
 Po skarytėm, po kepurėm.
 
 Spindi nupraustos akelės.
 Iš takelio ir į kelią.
 
 Ant pečių – marga kuprinė.
 Kas kuprinėje – Tėvynė.
 
 Ten knygelės. Skaitiniai.
 Linksniai. Skaičiai. Sakiniai.
 
 Mįslės, minklės. Pasakaitės.
 Bet koks senas žodžių kraitis!
 
 Dešimtsyk po metų šimtą
 Šitais žodžiais mįslės minta.
 
 Ir prieš tūkstantį žiemų
 Vedė takas iš namų.
 
 Namą šildė ugnimi,
 Saulė ėjo dangumi.
 
 Naktį, lyg budrus tėvulis
 Vaikščiojo dangum Mėnulis.
 
 Mokė Motinos vaikelį,
 Neik iš kelio dėl takelio.
 
 Iš tų žodžių pasakaitės,
 Visas margas knygų kraitis.
 
 
Surinko Kristina Fišienė
 
 
Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Kiti komentarai

Patricia Conor
2020-05-08 01:37
Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com
justas
2014-03-26 15:33
vasaros eil
Renatuke
2012-10-23 08:23
labai reikalingi tokie eilerasciai visoms mokykloms - stendams, skaitovu konkursams, parodoms, sventems.... pasinaudojau, dekinga esu