Mokiniams – su gyvenimo praktika susietos matematikos ir gamtos mokslų užduotys

Lapkričio 21 d. beveik 400 mokyklų vyks pirmą kartą organizuojamas nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas. Jame dalyvaus per 16 tūkst. 8, 9 ir 10 kl. bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo  įstaigų mokinių.

Šiuo konkursu siekiama  populiarinti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis, ugdyti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimus.

„Konkurso užduočių kontekstai bus gyvenimiški, labai įvairūs, leidžiantys pateikti skirtingo sunkumo bei sudėtingumo klausimų. Atsakant į juos reikės ne paaiškinti ar atpažinti sąvokas, reiškinius, objektus, tačiau išrinkti argumentą, išvadą, priežastį, pastebėti dėsningumą ir jį pritaikyti,“ - sako švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė.

Tikimasi, kad šis konkursas, kurio užduotys bus tarsi iš konkrečių gyvenimiškų situacijų,  žadins mokinių smalsumą,  kūrybingą mąstymą, motyvuos giliau pasidomėti gamtos mokslais ir matematika.

Mokiniai užduotis per pusantros valandos atliks kompiuteriu arba Nacionalinio egzaminų centro parengtuose sąsiuviniuose.

Konkursą organizuoja Nacionalinis egzaminų centras. 

Parengta pagal www.smm.lt informaciją

Bernardinai.lt