Mokyklos tribūna

Spausdinti
 
Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla jau nuo 2007 m. dalyvauja Lietuvos Junior Achievement programoje „Jaunasis kolega“. Ši programa suteikia įdomią bei neįprastą patirtį, leidžiančią naujoviškai parodyti mokiniams ryšį tarp mokyklos ir įmonės bei atsakyti į jiems iškylančius klausimus, pvz. „kodėl Jūs pasirinkote.. Plačiau
 
   Balandžio 17 dieną Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos  IIg klasių mokiniams vyko netradicinė biologijos pamoka "Miškas žmogui - žmogus miškui", skirta Žemės dienai.  Pamoką vedė Rokiškio rajono miškų urėdijos miškotyros eigulys, IIbg klasės mokinio Karolio Gurklio tėvas Darius Gurklys... Plačiau
 
Jau daug metų Rokiškio r. Pandėlio gimnazijoje organizuojamos Tėvų dienos. Tai laikas, kada tėvai gali artimiau susipažinti su vaiko aplinka, veikla, klasės draugais, pasidžiaugti pasiekimais ar išspręsti rūpimus klausimus. Tad ir šiais metais gimnazijoje vyko Tėvų dienos.        Vasario 29 d.,.. Plačiau
 
    Norint išlikti sveikiems, reikia apie tai galvoti nuo mažens. Sveikos gyvensenos projektų metu smagia forma, įtraukiant mokytojus, tėvus, mokinius, mokomės derinti sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą. Skatinti mokinius ir tėvus  domėtis sveika mityba, fiziniu aktyvumu bei savo žinias ir įgūdžius naudoti praktiškai yra mūsų,.. Plačiau
 
Vis labiau šildant pavasario saulutei, tirpdančiai paskutinius sniego likučius, metas  pasirūpinti namais grįžtantiems paukščiams. Švenčionių vidurinės mokyklos Jaunųjų gamtininkų būrelio nariai bei jų vadovė biologijos mokytoja Lilija Rutkovskaja, nutarė organizuoti konkursą "Gražiausias inkilas". Visą savaitę mokiniai.. Plačiau
 
Akcija ,,Nerūkantis jaunimas“ Vilniaus miesto Lazdynų vidurinėje mokykloje   Kovo mėnesį mokiniai aktyviai dalyvavo akcijoje,, Nerūkantis jaunimas“, kurios metu buvo sukurta ir pasirašyta  deklaracija prieš žalingus įpročius.   Mokyklos direktorė Marija Klimaševska pirmoji pasirašė po deklaracijos tekstu... Plačiau
 
Kovo 27 dieną Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos antros ir ketvirtos gimnazinių klasių mokiniai kartu su gimnazijos pavaduotoja Vanda Mockūniene iškeliavo į mokomąją-pažintinę ir profesinio orientavimo išvyką į Žeimelio žemės ūkio mokyklą... Plačiau
 
Jau tradicija tapo kasmet mokykloje rengti Pirmūnų popietes, kurių metu mokyklos vadovybė teikia labai gerai besimokantiems mokiniams padėkos raštus ir dėkoja už stropumą, gerą elgesį puikius rezultatus  olimpiadose ir mokyklos garsinimą. Pirmūnas, reiškia pirmas. Direktorė M.Klimaševska džiaugėsi, kad 201I-12m.m. I  pusmetį NET.. Plačiau
 
Kovo 28d. Vilniaus Lazdynų vidurinėje mokykloje vyko „Tautinių dainų konkursas“, kurį organizavo muzikos mokytojai. Konkurse dalyvavo vokaliniai ansambliai, solistai. Mokyklos vadovai, kad mokykloje mokiniai ne tik mokomi kalbų, matematikos, istorijos, bet ir meno dalykų - dainavimo.  Komisija džiaugėsi, kad mokykloje yra  tiek daug jaunų.. Plačiau
 
Pasaulinę žemės dieną, kovo 20-ąją, Kaune vyko vaikų klubo „Lutučiukai“ suvažiavimas. Į renginį atvyko jaunieji gamtos mylėtojai iš visos Lietuvos. Tai jau penktasis mažųjų gamtininkų suvažiavimas, tad neatsitiktinai jis tapo svarbiausiu Pasaulinės žemės dienos renginiu šalyje. Į šią puikią šventę už aktyvią.. Plačiau