Mokyklos tribūna

Spausdinti
 
Mokiniai ir mokytojos Regina Zigmantienė ir Birutė Jurėnienė pakvietė tėvelius į koncertą – vakaronę, kuri įvyko mokyklos aktų salėje. Renginio pradžioje vaikai deklamavo eilėraščius, dainavo, šoko ir sveikino savo mamas ir tėčius. O po koncerto visi dainavo ir šoko kartu su miesto bendruomenių rūmų folkloriniu ansambliu „Pulkelis“. Tikimės,.. Plačiau
 
Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, dalis mūsų mokyklos bendruomenės dalyvavo Kristaus Karaliaus Katedroje šv. Mišiose už Lietuvos žmones, kurias aukojo Jo ekscelencija vyskupas Jonas Kauneckas. Po mišių susirinkome į Laisvės aikštę, iškilmingą vėliavos pakėlimo ceremoniją-minėjimą. Šventėje visus susirinkusiuosius pasveikino miesto meras.. Plačiau
 
Pagrindinis tėvų ir mokyklos bendravimo ir bendradarbiavimo tikslas — išugdyti socialiai subrendusią asmenybę, todėl skatinu tėvus būti ne žiūrovais, bet aktyviais mokyklos bendruomenės nariais. Skatinu tėvams sudaryti sąlygas dalyvauti ne tik mokyklos, bet ir klasės gyvenime: dalyvauti neformalioje ir kultūrinėje veikloje. Tėveliai kartu su savo.. Plačiau
 
4a klasės mokiniai paruošė vadinimą „Jėzaus belaukiant“, kurį pristatė mokyklos bendruomenei: pradinių ir vyresniųjų klasių mokiniams, mokytojams, tėveliams, svečiams. Pasižiūrėti vaidinimą buvo pakviesti ypatingi svečiai: Jo Ekscelencija Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, buvęs mokyklos direktorius Jonas Knizikevičius, mokyklos.. Plačiau
 
6 klasių mokiniai su savo klasių vadovėmis Ilona Vizbariene ir Daiva Ivanauskiene, meno vadove Nijole Misevičiene bei mokyklos kapelionu kun.Domingo Avellaneda išvykome į ekskursiją į Vilnių Švč. Mergelės Marijos Aušros vartų atlaidų proga. Atvykę į Vilnių kartu su minia tikinčiųjų stengėmės patekti ir melstis prie stebuklingo Dievo Motinos paveikslo... Plačiau
 
Kiekvienas žmogus laukia Kalėdų. Ypač šios šventės laukia vaikai. Visi mokyklos pradinių klasių mokiniai buvo susikaupę Advento metu. Aktyviai dalyvavo žvakių įžiebimo susitikimuose, puošė savo klasę, eglutę. Prasmingais darbais puošė gerumo eglutes ir savo širdeles pripildė šio jausmo. Kalėdinius renginius.. Plačiau
 
Lauke vis dažniau lyja. Gamta keičia savo rūbą, o 1a klasės mokiniai, daug sužinoję apie rudenį, kaip derliaus metą, pakvietė savo tėvelius ir mokslo draugus (antrokėlius) į Rudenėlio šventę ,,Dėdė Derlius atkeliavo“. Į sceną pakilo pasipuošusios miško, daržo ir sodo gėrybės. Deklamavo, minė mįsles, šoko, dainavo... Plačiau
 
Mokykloje vyko šv.Cecilijos šventė, kurią paruošė muzikos mokytoja Loreta Palavenienė su 1- 4 bei 7 klasių mokiniais. Šventoji Cecilija gimė apie 200 m. Romoje ir mirė, manoma, 230 m. lapkričio 22 d.. Krikščionių perstokojimų metu dėl savo tikėjimo į Jėzų Kristų Cecilija buvo sunkai sužeista, su perpjauta gerkle.. Plačiau
 
Mūsų mokyklos bendruomenė aktyviai ir geranoriškai įsijungė į jau tradicinę kalėdinę labdaros akciją „Ištieskime gerumui ranką“. Aukojome maisto produktus, kuriuos norėjome perduoti „Betliejaus“ labdaros valgyklėlei prie Šv. Juozapo globos namų. Akcija turėjo ir kitą tikslą – žadinti ir ugdyti visos.. Plačiau
 
Sausio 11-tąją Vilniaus Lazdynų vidurinėje mokykloje surengta akcija, skirta Sausio 13-osios įvykiams atminti. Šią dieną visose klasėse vyko pokalbiai, filmų žiūrėjimas ir aptarimas. Mokykloje lankėsi parlamento gynėjas Vincas Vyrukaitis su įvykių liudininke žmona Valentina. Plačiau