Mokyklos tribūna

Spausdinti
 
Rugsėjo 23 – ioji Lietuvos žydų genocido diena. Praėjo 70 metų nuo Vilniaus geto sunaikinimo 1943 09 23, bet šių žmonių tragedijos pamiršti negalima. Iki Antrojo pasaulinio karo Lietuva garsėjo skaitlinga žydų bendruomene – apie 200 000 žmonių, prisidėjusių prie mūsų valstybės kūrimo, stiprėjimo. Karo metais vokiečių valdžia sunaikino virš 90.. Plačiau
 
Šiltą šeštadienio dieną 4a klasės mokiniai ir jų tėveliai susirinko į savo ,,Svajonių parką‘‘.Visi skubėjo prie medelių, džiaugėsi ir matavo kiek jie paaugę. Mokiniai žino kokius darbus reikia atlikti, tad nieko nelaukdami , pilni entuziazmo , ėmė ravėti , tvarkyti , perkalti kuoliukus, atnaujinti įrašus. Klegėjo mokinių balsai, kiekviena.. Plačiau
 
SU MOKYTOJŲ DIENA sveikiname visus mokytojus Plačiau
 
Konkursą organizavo ŠMM Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ projektas „T klasė“ ir mokyklų internetinė svetainė „Mokytojo dienoraštis“. 1 b klasės mokiniai ir 5 b klasės mokinė Gabija Macionytė pabandė į gamtą pažvelgti ir biologo žvilgsniu. 1 b klasės mokinių nuotrauka.. Plačiau
 
„Baltų lankų“ leidyklos vadovėlis „Vaivorykštė“ – integruoto ugdymo sprendimas, naujas požiūris į vaiką ir jo mokymo(si) procesą. Idėja kurti šiuolaikišką ugdymo priemonę kilo analizuojant pradinio ugdymo sistemą, mokinių pasiekimus, poreikius, kitų šalių naujų ugdymo metodų taikymo pavyzdžius,.. Plačiau
 
Nacionalinė teismų administracija suorganizavo piešinių konkursą tema „Teismas gina žmones“, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Pirmasis etapas vyko Panevėžio apylinkės teisme, kur gegužės mėnesį buvo eksponuojami klasės mokinių darbai. Teismo darbuotojai ir lankytojai balsavo už labiausiai patikusius darbus. Nugalėtojai buvo.. Plačiau
 
Melskimės, kad Dievas liestų žmonių širdis ir pasėtų jose Savo paguodą ir viltį. Melskimės už atviras širdis! (Frank Lauerman) Rugpjūčio 29 d. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, jėzuitas, sukvietė miesto ir rajono pedagogus į Kristaus Karaliaus katedrą išklausyti šv. Mišių, pasimelsti, o vėliau kartu pabendrauti šventoriuje prie vaišių stalo... Plačiau
 
Linkime pailsėti  ir pasisemti išminties iš naujausių knygų Plačiau
 
Jau tapo graži tradicija vasarą pasitikti Palangoje su linedance šokių festivaliu ,,DRAUGYSTĖS TILTAS- 2013”. Birželio 14-16 d. Alfonso Lipniūno pagrindinės mokyklos linijinių šokių grupė „WAU“ jau trečią kartą dalyvo tarptautiniame linijinių šokių festivalyje. Šiemet Palanga tapo Lietuvos kultūros sostine,.. Plačiau
 
Projekto partnerių susitikime Portugalijoje, Aveiro mieste, dalyvavo 14 mokinių ir 16 mokytojų iš 6 Europos šalių. Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinę mokyklą atstovavo vokiečių k. mokytoja Dainora Raudienė (mokyklos projekto koordinatorė), muzikos mokytoja Loreta Palavenienė, 7 a kl. mokinė Justina Gurskytė, ir 7 b kl. mokinė Viktorija Čeponytė... Plačiau