Mokyklos tribūna

Spausdinti
 
Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje vyko pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas „Pirmokų adaptacija progimnazijoje“. Jame dalyvavo lopšelio–darželio „Taika“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Meiduvienė ir vyresnioji auklėtoja Jolanta Damalakaitė. Susirinkimo metu buvo pasidalinta ugdymo džiaugsmais, diskutuojama apie.. Plačiau
 
Panevėžio krašto ateitininkų valdyba organizavo rašinių konkursą, „Kodėl verta būti ateitininku šiandien?“ Jame dalyvavo 26 ateitininkai iš įvairių amžiaus grupių, o taip ir 3 Alfonso Lipniūno progimnazijos Alfonso Lipniūno kuopos nariai. Tai 5a klasės mokinė Akvilė Čiūraitė, 6a klasės mokinys Astijus Pūkas ir 6a klasės mokinys Deividas.. Plačiau
 
Naujų mokymo metodų taikymas, mokymosi aplinkos pakeitimas, kūrybinių sričių atstovų įsiliejimas į mokymosi procesą paskatino mokinių smalsumą, norą papildomai gilintis į dėstomą temą. Pastebėtas patyčių sumažėjimas. Mokytojai teigia, kad pagerėjo mokinių pažangumo ir lankomumo rodikliai. Tiesa, mokytojai vis dar išlieka iniciatyvą savo rankose.. Plačiau
 
Ar galima ką nors naujo pasakyti apie fotografavimą. Regis, su šiandienine technika telieka tik nuspausti fotoaparato mygtuką ir viskas. Nuotrauka yra. Tačiau tai, ką išvydome Alytaus pradinės mokyklos ,,Sakalėlis“ ketvirtokų klasėje, kurioje pamoką vedė mama - profesionali fotografė, pranoko lūkesčius. Netradicinė pamoka ketvirtokams vyko.. Plačiau
 
2014-11-27 ES projekto ,,T klasė" komanda atvyko į Vilniaus rajono Pagirių gimnaziją su renginiu ,,Bendruomenė gimnaziją. Tikslas – paskatinti tėvelius aktyviai jungtis prie mokyklos bendruomenės veiklos. Mokomės vieni iš kitų ir skatiname tai daryti kitus. Programoje – projekto pristatymas, tikslai ir vykdomos veiklos, taip pat projekto metu sukurto.. Plačiau
 
Siekiant suteikti galimybę mokiniams plačiau susipažinti su profesijų įvairove, profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?“ 2014 m. lapkričio 24-28 d. Lietuvos mokyklose organizuoja Nacionalinę karjeros savaitę, kurią globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Mūsų progimnazija taip pat įsijungė į šį projektą. Lapkričio 25.. Plačiau
 
Vos tik Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos mokiniai sužinojo, jog į Panevėžį atvyksta populiari kulinarinių laidų vedėja, kulinarijos žurnalistė, 6 knygų apie maistą autorė Beata Nikolson,- į susitikimą su ja pasišovė vykti 46 progimnazijos 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b klasių mokiniai. Žinoma, dauguma jų – aktyvūs būrelio „Sveikiau yra geriau“.. Plačiau
 
Lapkričio 22 d. pagerbiama šv. Cecilija – religinės muzikos globėja. Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos bendruomenė jau trečius metus iš eilės pamini šią datą ir organizuoja klasių chorų festivalį. Šiemet festivaliui noriai ruošėsi dalyvauti 2-7 klasių mokiniai. Šventė vyko net dvi pamokas. Muzikos pamokose kiekviena klasė išmoko giedoti po.. Plačiau
 
Mažame Alytaus mieste yra didžiulis pramonės gigantas – šaldytuvų gamykla ,,Snaigė“. Joje šiandien dirba daugiau kaip 650 žmonių. Todėl nereikėtų stabėtis, kad šioje gamykloje dirba net trys tėveliai ir vienas senelis iš Alytaus pradinės mokyklos ,,Sakalėlis“ 2 B klasės. Tad tėvų suorganizuota ekskursija buvo.. Plačiau
 
Pamokos buvo neįprastos. 1 a klasėje mokytoją Nijolę Misevičienę vadavo Jurgita Zamalytė-Kerulė ir pirmokus supažindino su policijos pareigūno darbu. 1 b klasės mokinius ir mokytoją Vaidą Kielienę močiutė Stanislava Kateivienė pakvietė į mokyklos muziejų ir papasakojo, ką kalba seni daiktai. 2 a klasės mokytoją Eleną Oldenburg vadavo mama Daiva.. Plačiau