Kokius dokumentus turi pildyti tėvai dėl logopedinės pagalbos teikimo?

Spausdinti

Kokius dokumentus turi pildyti tėvai dėl logopedinės pagalbos teikimo?

ATSAKYMAS:

Mokyklos vaiko gerovės komisija  atlieka pirminį įvertinimą ir pildo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1775 ,,Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo''Mokyklos vaiko gerovės komisijos pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo (5 priedas). Ją pildo tie specialistai, kurių įvertinimas reikalingas konkrečiu atveju šiuo atveju logopedas).  Mokyklos vaiko gerovės komisija, nustačiusi mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių lygį ir nusprendusi, kad mokiniui reikalinga logopedo , įrašo jį į Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą, Komisijos pirmininko raštu suderintą su Pedagogine psichologine tarnyba, ir teikia mokyklos vadovui tvirtinti.

Jūs turite kreiptis į klasės auklėtoją, mokyklos Vaiko gerovės komisiją.

Vida Kisielienė

2018-08-29

Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Komentarų nėra