MAŽOJI ATEITININKŲ MOKSLEIVIŲ AKADEMIJA PANEVĖŽYJE.

Spausdinti Įkelti informaciją
2015-10-29     Autorius:  Dainora Raudienė

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijoje spalio 23-25 dienomis vyko ateitininkų federacijos mažoji rudens akademija „KILKIT AUKŠTAIČIAI“ 8-12 klasių moksleiviams, kurioje dalyvavo apie 70 moksleivių ateitininkų ir jų draugų. Alfonso Lipniūno kuopos buvo 10 atstovų išimties tvarka jaunesnių iš 7a ir 7b klasių. Penktadienio vakaras prasidėjo iškilmingu akademijos atidarymu, įnešant vėliavas ir giedant Lietuvos respublikos himną, kuriame dalyvavo ir mūsų progimnazijos direktorė Vilma Petrulevičienė.

Mažoji akademija - tai pirmieji žingsniai link studentiško gyvenimo ateityje. Mokiniai, įdėmiai užsirašinėdami ir atlikdami įvairias praktines užduotis, klausė paskaitų apie vadybos paslaptis, projektų rašymą, veiklos planavimą, kurias vedė federacijos vadovai Vidas Čaikauskas ir Martynas Pilkis.

Kunigas Domingo Avellaneda pristatė pamąstymą apie Dievo planą kiekvieno mūsų gyvenime, o po to koplytėlėje aukojo šv. Mišias. Vakare vyko darbas grupėse, vaidinimai pagal ateitininkų principus, filmo peržiūra.

Paskutinėje dienoje federacijos sendraugis, buvęs generalinis sekretorius Vidas Abraitis ateitininkijos veiklą apžvelgė dabarties šviesoje.

Ateitininkai išgyveno daug prasmingų akimirkų, gavo akademinių žinių, surado naujų draugų, o mūsų progimnazijos Alfonso Lipniūno ateitininkų kuopos pirmininkas Titas Kriaupas (7b), kuopos nariai Jokūbas Lydeka (7b) ir Lukas Simanavičius (7b) viešai pasižadėjo tapti kandidatais ir po metų duoti moksleivio ateitininko įžodį. Sveikiname ir linkime KILTI IR KELTI.

Dėkojame Alfonso Lipniūno progimnazijos direktorei Vilmai Petrulevičienei už suteiktas galimybes vykti akademijai, už dalyvavimą, palaikymą, bendrystę, valgyklos virėjoms už skanų maistą, visai bendruomenei už visokeriopą pagalbą ir rūpestį, kad jaunimas patirtų mielas akimirkas ir gerus įspūdžius.

Panevėžio krašto ateitininkų valdybos vicepirmininkė, Alfonso Lipniūno kuopos globėja s.Kristina Mikalauskaitė CSC

 
Komentaras
Vardas:
El. paštas:
Komentuoti:
Apsaugos kodas:

Komentarų nėra